op het wereldwijde web  
  
 

Familie van Doorn

Familie Rietveld

Familie Pison

Familie Stikkelorum


   

Naar huispagina

 


 


 
 
Familie Stikkelorum

Wie Stikkelorum zegt, zegt Leiden: al meer dan 300 jaar is de van oorsprong waarschijnlijk West-Vlaamse familie met Leiden verbonden. Uit Nieuwkerke kwam onze oudst bekende Stikkelorum: Claes.

Claes Stekeloorum, van beroep lakenwerker, is reeds tweemaal weduwnaar voordat hij op 7 februari 1657 hertrouwt met Lijsbeth Daniels. Uit dit huwelijk worden zes kinderen geboren, waaronder Jacobus Stickelorum. Deze zorgde voor een mannelijke lijn: Klaas (ged. 24-10-1700), Abram (ged. 11-04-1742), Isaäc (ged. 2-11-1783), Abraham (geb. 29-12-1814), Andries (geb. 25-10-1857), Andries (geb. 13-08-1888), Andries (geb. 5-9-1918).

Om alle familieleden in beeld te krijgen is getracht een stamboom te ontwerpen waarin (ooit?) alle bekend zijnde gegevens in staan. Zo is er en kwartierstaat, waarin alle nazaten van de stamhouder staan, en een parenteel die de voorvaderen en -moederen laat zien. Kijk lekker, geniet ervan en hou af en toe afstand, want tsja, het is toch familie!

Er is nog wat extra info nodig. Helpt u mee? Mail het dan naar stamboom@doornpison.nl

Ben je een 'echte' Stikkelorum of slechts 'aanhang'? Kijk dan toch even voor een impressie van de Stikdag 2009 op Stikkelorumfoto

Menno van Doorn