op het wereldwijde web  
  
 

Familie van Doorn

Familie Rietveld

Familie Pison

Familie Stikkelorum


   

Naar huispagina

 


 


  
 

Parenteel van Claes Stikkelorum

Hieronder staat de parenteel:

een opstelling van een stamouderpaar of alleen een stamvader of een stammoeder (generatie I) met hun kinderen (generatie II) en al hun verdere afstammelingen, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn uitgewerkt.

 

I. Claes of Nicolaus Stekeloorum, geb. Nieuwkerke omstr. 1620, † Leiden omstr. 1690, tr. 1e omstr. 1645 Francyntgen of Francisca De Raedt; tr. 2e Oegstgeest 27 sept. 1647 Hester Heyndricxdr of Hendriks, geb. Utrecht omstr. 1631, dr. van Willem Hendriks; tr. 3e Warmond 15 mei 1652 Catalijntgien Pietersdr Brugge, ged. Leiden 4 sept. 1633, dr. van Pieter Jans en Jannetje Jans; tr. 4e Oegstgeest 7 febr. 1657 Lijsbeth Daniels, geb. Leiden, wed. van Jan Jansz Rijan; zij hertr. Leiden 1691 Hendrik Hendrixsz Vetpoth.
Uit het tweede huwelijk:
1. Claas Stikkelorum, ged. Leiden 30 aug. 1648.
Uit het derde huwelijk:
2. Maria Stikkelorum, ged. Leiden 9 febr. 1653, tr. Matthijs Passant, geb. omstr. 1650.
3. Pieter Stikkelorum, ged. Leiden 20 sept. 1654.
Uit het vierde huwelijk:
4. Elisabeth Stikkelorum, ged. Leiden 1 nov. 1657.
5. Daniel Stikkelorum, ged. Leiden 8 jan. 1659.
6. Jacobus, volgt II.
7. Claartje Stikkelorum, ged. Leiden 30 sept. 1663.
8. Lijsbeth Stikkelorum, ged. Leiden 11 maart 1666.
9. Daniel Stikkelorum, ged. Leiden 26 juni 1667.

II. Jacobus Stickelorum, ged. Leiden 6 febr. 1661, † ald. omstr. 4 mei 1726, tr. 1e Gouda 17 dec. 1683 Judith Jacobs, geb. Gouda; tr. 2e Leiden 16 okt. 1689 Lijsbeth Pieters, geb. Oegstgeest, † na 2 dec. 1735, dr. van en Neeltje Abrahams.
Uit het tweede huwelijk:
1. Jozijntje Stikkelorum, geb. omstr. 10 febr. 1689.
2. Nicolaas Stikkelorum, geb. omstr. 15 dec. 1690.
3. Lijsbeth Stikkelorum, geb. omstr. 22 febr. 1693.
4. Claas Stikkelorum, geb. omstr. 22 febr. 1693.
5. Lijsbeth Stikkelorum, geb. omstr. 2 febr. 1694.
6. Jacobus Stikkelorum, geb. omstr. 29 aug. 1696.
7. Pieter, volgt IIIa.
8. Klaas, volgt IIIb.

IIIa. Pieter Stikkelorum, geb. omstr. 13 febr. 1698, tr. Anna Goddel.
Uit dit huwelijk:
Wilhelmina Stikkelorum, geb. omstr. 25 aug. 1715.

IIIb. Klaas Stickelorum, ged. Leiden 24 okt. 1700, † vóór 22 maart 1765, tr. Leiden 4 mei 1721 Elsje Rijkhart, ged. Leiden 4 sept. 1701, † na 1 mei 1774, dr. van Abraham en Alida Loots.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje Stickelorum, begr. ald. 15 febr. 1726.
2. Jacoba Stickelorum, ged. Leiden 15 febr. 1722.
3. Alida Stickelorum, ged. Leiden 26 okt. 1723.
4. Evertje Stickelorum, ged. Leiden 14 febr. 1727.
5. Jacoba Stickelorum, ged. Leiden 12 mei 1728.
6. Johannes, volgt IVa.
7. Catharina Stickelorum, ged. Leiden 16 mei 1734.
8. Antje Stikkelorum, geb. omstr. 2 juni 1735.
9. Elsje Stickelorum, ged. Leiden 23 mei 1736.
10. Klaas Stickelorum, ged. Leiden 29 sept. 1737.
11. Elsje Stickelorum, ged. Leiden 9 aug. 1740.
12. Abram, volgt IVb.
13. Elsje Stikkelorum, geb. 22 juni 1745.

IVa. Johannes Stikkelorum, geb. omstr. 9 sept. 1731, tr. omstr. 1754 Jannetje de Swijger, geb. 13 jan. 1732, dr. van Willebrordus en Flora van Leeuwen.
Uit dit huwelijk:

Va. Johannes Stikkelorum, geb. omstr. 15 okt. 1754, tr. 1e 5 april 1776 Kaatje Chaudron, geb. omstr. 26 aug. 1756; tr. 2e,,,, omstr. 8 april 1790 Jannetje Pieters, geb. omstr. 5 juli 1770.
Uit het eerste huwelijk:
1. Frans Stikkelorum, geb. omstr. 4 sept. 1777.
2. Jannetje Stikkelorum, geb. omstr. 8 febr. 1780.
3. Willem Stikkelorum, geb. omstr. 11 febr. 1781.
4. Johannes Stikkelorum, geb. omstr. 11 juli 1784.
5. Anna Stikkelorum, geb. omstr. 25 april 1787.
Uit het tweede huwelijk:
6. Jannetje Stikkelorum, geb. omstr. 14 juni 1797.
7. Nicolaas Stikkelorum, geb. omstr. 12 okt. 1800.
8. Gerardus Stikkelorum, geb. omstr. 22 jan. 1804.
9. Jan Stikkelorum, geb. omstr. 1805.
10. Isaak Stikkelorum, geb. omstr. 1806.

IVb. Abram Stikkelorum, ged. Leiden 11 april 1742, † ald. 17 okt. 1795, tr. Leiden 8 april 1765 Catharina Ligtvoet, geb. Leiden, ged. Leiden 2 okt. 1746, † ald. 25 juni 1817, dr. van Noe en Teuntje Stroo.
Uit dit huwelijk:
1. Klaas Stikkelorum, geb. omstr. 18 dec. 1765.
2. Teuntje Stikkelorum, geb. omstr. 11 jan. 1767, tr.,,,, 14 febr. 1790 Johannes van der Mark, zn. van Bartlomeus (van der) Mark en Lijsje Kenbeek.
3. Abraham Stikkelorum, geb. omstr. 14 jan. 1770.
4. Noach (Nouwe), volgt Vb.
5. Nicolaas Stikkelorum, geb. Leiden 27 mei 1777.
6. Klaas Stikkelorum, geb. Leiden 20 aug. 1778.
7. Isaac, volgt Vc.
8. Catharina Stikkelorum, geb. 17 juli 1787.

Vb. Noach (Nouwe) Stikkelorum, geb. omstr. 3 april 1774, tr. omstr. 1804 Klasina Roelandse, geb. omstr. 3 aug. 1761, dr. van Reinier en Geertruida Prins.
Uit dit huwelijk:
1. Noach, volgt VIa.
2. Abraham Stikkelorum, geb. omstr. 19 sept. 1807.

VIa. Noach Stikkelorum, geb. omstr. 2 jan. 1805, tr.,,,, 13 aug. 1829 Johanna Louisa Chaudron, geb. 8 sept. 1807, dr. van Louwies en Johanna Walle.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Christina Stikkelorum, geb. omstr. 1836.
2. Noach Stikkelorum, geb. 7 aug. 1838, † 9 april 1892, tr. Elisabeth Dilling.
3. Jacobus Stikkelorum, geb. 17 aug. 1843.

Vc. Isaac Stikkelorum, ged. Leiden 2 nov. 1783, † ald. 31 dec. 1847, tr. Leiden 21 april 1810 Jannetje Kenbeek, ged. Leiden 2 jan. 1791, † ald. 30 juli 1870, dr. van Johannes en Pieternelletje Wassenaar.
Uit dit huwelijk:
1. Abraham Stikkelorum, geb. Leiden 26 juni 1810.
2. Jacobus Stikkelorum, geb. Leiden 6 jan. 1812, † 22 april 1841, tr. Lena Lepelaar, geb. 4 april 1809, † 31 dec. 1843, dr. van Adrianus en Lena Carton.
3. Isaac Stikkelorum, geb. Leiden 30 okt. 1813.
4. Abraham, volgt VIb.
5. Jannetje Stikkelorum, geb. Leiden 6 mei 1818.
6. Catharina Stikkelorum, geb. Leiden 7 aug. 1820, tr. 17 nov. 1842 Lambertus Boon, geb. 24 okt. 1813.
7. Isaac Stikkelorum, geb. Leiden 19 jan. 1823.
8. Jacoba Stikkelorum, geb. Leiden 24 maart 1825.
9. Pieternella Stikkelorum, geb. Leiden 29 april 1828.
10. Lena Stikkelorum, geb. Leiden 19 dec. 1830.
11. Johanna Stikkelorum, geb. Leiden 27 maart 1834.
12. Maria Stikkelorum, geb. Leiden 20 juni 1836.

VIb. Abraham Stikkelorum, geb. Leiden 29 dec. 1814, † ald. 3 okt. 1859, tr. 1e 23 mei 1838 Catharina Trouwee, geb. Leiden 6 aug. 1814, † ald. 8 okt. 1856, dr. van Carel en Maria van Leeuwen; tr. 2e 11 febr. 1857 Elisabeth Gijsenij, geb. Leiden 6 jan. 1825, † ald. 21 dec. 1908, dr. van Andries en Maria van Waardenburg; zij hertr. 22 maart 1863 Nicolaas Jansen en tr. 3e 9 aug. 1893 Jacobus Filippo.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jannetje Stikkelorum, geb. Leiden 1 mei 1838.
2. Maria Stikkelorum, geb. Leiden 10 mei 1840.
3. Isaac Stikkelorum, geb. Leiden 4 mei 1842.
4. Carel Stikkelorum, geb. Leiden 14 nov. 1844.
5. Catharina Elisabeth Stikkelorum, geb. Leiden 8 febr. 1847.
6. Isaac Stikkelorum, geb. Leiden 4 mei 1849.
7. Gerrit Stikkelorum, geb. Leiden 3 aug. 1850.
8. Catharina Stikkelorum, geb. Leiden 26 dec. 1852.
9. Abraham Stikkelorum, geb. Leiden 4 okt. 1856.
Uit het tweede huwelijk:
10. Andries, volgt VII.
11. Maria Stikkelorum, geb. Leiden 7 mei 1859.

VII. Andries Stikkelorum, geb. Leiden 25 okt. 1857, † ald. 17 mei 1890, tr. Leiden 26 mei 1880 Alida Susanna van der Reek, geb. Leiden 25 juli 1860, † ald. 7 mei 1921, dr. van Willem en Rachel Houweling; zij hertr. 11 nov. 1891 Willem van der Spek.
Uit dit huwelijk:
1. Abraham, volgt VIIIa.
2. Racheltje Stikkelorum, geb. Leiden 19 jan. 1883.
3. Alida Susanna Stikkelorum, geb. Leiden 14 sept. 1884.
4. Elisabeth Stikkelorum, geb. Leiden 4 maart 1886.
5. Andries, volgt VIIIb.
6. Willem Stikkelorum, geb. Leiden 13 nov. 1890.

VIIIa. Abraham Stikkelorum, geb. Leiden 15 nov. 1880, † ald. 24 sept. 1957, tr. 1e Leiden 26 juli 1905 Maria Johanna Harland, geb. Leiden 12 jan. 1884, † 25 sept. 1906, dr. van Willem en Maria Kuijters; tr. 2e 7 dec. 1907 Catharina Susanna Sara Harteveld, geb. Leiden 21 maart 1889, dr. van Bernardus Antonie en Catharina Susanna Filippo.
Uit het eerste huwelijk:
1. Andries Stikkelorum, geb. 24 nov. 1905, † 24 nov. 1905.
Uit het tweede huwelijk:
2. Alida Susanna Stikkelorum, geb. Leiden 2 april 1910.
3. Bernardus Antonie Stikkelorum, geb. Leiden 25 febr. 1914.
4. Abraham, volgt IXa.
5. Catharina Susanna Stikkelorum, geb. Leiden 3 jan. 1925.

IXa. Abraham Stikkelorum, geb. Leiden 6 juli 1923, tr. Doetinchem 14 juni 1955 Geziena Johanna Maria Mellink, geb. 5 maart 1924, dr. van Marinus en Maria Aleida Eeltink.
Uit dit huwelijk:
1. Abraham Marinus Stikkelorum, geb. 13 febr. 1957.
2. Johannus Stikkelorum, geb. 2 nov. 1959.
3. Maarten Stikkelorum, geb. 3 aug. 1961.

VIIIb. Andries Stikkelorum, geb. Leiden 13 aug. 1888, † Leiderdorp 18 maart 1978, tr. Leiden 18 juni 1913 Helena Viele, geb. Leiden 4 april 1890, † ald. 26 maart 1973, dr. van Cornelis en Jannetje Kret.
Uit dit huwelijk:
1. Alida Susanna, volgt IXb.
2. Jannetje, volgt IXc.
3. Helena Adriana (Leny), volgt IXd.
4. Andries, volgt IXe.
5. Elizabeth (Bep), volgt IXf.
6. Grietje Stikkelorum, geb. 1923.
7. Rebekka Stikkelorum, geb. Leiden 10 jan. 1926, tr. Leiden Piet Lezwijn, geb. 1921, † Leiden 5 sept. 1995.
8. Maria, volgt IXg.
9. Cornelis Stikkelorum, geb. Leiden 1932.
10. Cornelia, volgt IXh.

IXb. Alida Susanna Stikkelorum, geb. Alphen aan den Rijn 8 april 1914, † Leiden 16 maart 2003, tr. 16 okt. 1935 Jan Hendrik Ruytenbeek, geb. Leiden 21 juni 1909, † ald. 22 april 1985.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Hendrik Ruytenbeek, geb. Leiden 12 april 1938, tr. 4 aug. 1964 Henriëtte Theresia Maria Wilbers, geb. Valkenswaard 14 mei 1930.
2. Andries, volgt Xa.
3. Helena, volgt Xb.

Xa. Andries Ruytenbeek, geb. Leiden 27 okt. 1941, tr. 22 juni 1967 Maria Elisabeth Filarski, geb. Leiden 22 sept. 1946.
Uit dit huwelijk:
1. Sylvia Alida Maria Ruytenbeek, geb. Leiden 4 juni 1969, † 21 mei 1970.
2. Henriette Theresia Nathalie, volgt XIa.
3. Anouschka Susanna Elisabeth Ruytenbeek, geb. Leiden 20 mei 1973.

XIa. Henriette Theresia Nathalie Ruytenbeek, geb. Leiden 24 mei 1971, tr. 9 sept. 1993 Adriaan Gerrit Baas, geb. Barendrecht 16 aug. 1969.
Uit dit huwelijk:
1. Denise Sylvia Baas, geb. Barendrecht 16 juli 1995.
2. Adriana Maria Baas, geb. Rotterdam 17 juni 1998.
3. Jan Cornelis Baas, geb. Rotterdam 28 april 2001.

Xb. Helena Ruytenbeek, geb. Leiden 18 sept. 1946, tr. 8 mei 1969 (echtsch. uitgespr. 1995) Michel van ’t Endt.
Uit dit huwelijk:
1. Annemarie van ’t Endt.
2. Martijn van ’t Endt.

IXc. Jannetje Stikkelorum, geb. Alphen aan den Rijn 8 april 1915, † Doorn 12 mei 2001, tr. Hotze De Jager, geb. 1917.
Uit dit huwelijk:

Xc. Rob De Jager, tr. 1e Wilma De Jager-; tr. 2e Anneke NN.
Uit het eerste huwelijk:
1. Frank De Jager.
Uit het tweede huwelijk:
2. Kim De Jager.

IXd. Helena Adriana (Leny) Stikkelorum, geb. Alphen aan den Rijn 19 dec. 1916, † Leiden 10 okt. 2008, tr. Leiden 27 dec. 1944 Salomon Verlint, geb. 22 maart 1920, † 28 dec. 1998, zn. van Abraham en Jansje Labordus.
Uit dit huwelijk:
1. Salomona, volgt Xd.
2. Ben Eliza Verlint, geb. 17 juli 1954, tr. 9 juli 1982 Jolande Arina Boer, geb. 14 mei 1951, dr. van Johannes Adrianus en Arine Nijveldt.

Xd. Salomona Verlint, geb. 3 maart 1951, tr. 22 febr. 1974 Fokke Cornelis Wijnstra, geb. 4 okt. 1948, zn. van Joachim en Jantje Brouwer.
Uit dit huwelijk:
1. Tjerk Sander, volgt XIb.
2. Jorrit Wybren Wijnstra, geb. 15 jan. 1979.
3. Gerben Jacco Watse Wijnstra, geb. 6 sept. 1981.

XIb. Tjerk Sander Wijnstra, geb. 28 mei 1977, tr. 21 april 2006 Johanna Hornes, geb. 11 sept. 1977.
Uit dit huwelijk:
1. Silke Corien Wijnstra, geb. 8 maart 2007.
2. Jimme Joachim Wijnstra, geb. 24 maart 2009.
3. Fiene Anna Wijnstra, geb. 24 maart 2009.

IXe. Andries Stikkelorum, geb. Alphen aan den Rijn 5 sept. 1918, † 6 jan. 1998, tr. Alphen aan den Rijn april 1945 Cornelia Th. van Reem, geb. 8 april 1926, † 7 juni 2003.
Uit dit huwelijk:
1. Andre, volgt Xe.
2. Ilze Stikkelorum, geb. 21 juni 1947, † 3 april 1960.
3. Cornelia Helena (Kitty), volgt Xf.
4. Theet, volgt Xg.
5. Jacqueline Stikkelorum, geb. 15 mei 1960, tr. sept. 1991 Gerard Akerboom.

Xe. Andre Stikkelorum, geb. 17 febr. 1946, tr. Muiderberg 2 april 1968 Sonja Oudshoorn, geb. Muiderberg 4 okt. 1945.
Uit dit huwelijk:
1. Esther, volgt XIc.
2. Marjan, volgt XId.
3. Andries Johannes ( Joost ), volgt XIe.

XIc. Esther Stikkelorum, geb. Stadskanaal 4 jan. 1971, tr. Nigtevecht (kerkelijk Muiderberg) 7 sept. 1996 Marco van der Spek-Stikkelorum, geb. 1 juli 1970.
Uit dit huwelijk:
1. Pim Antonius Stikkelorum, geb. Huizen 30 juni 2000.
2. Jasper Sebastiaan Stikkelorum, geb. Huizen 20 jan. 2003.
3. Thomas Johannes Stikkelorum, geb. Huizen 30 dec. 2007.

XId. Marjan Stikkelorum, geb. Stadskanaal 31 juli 1973, tr. Mexico, Playa del Carmen 10 okt. 2002 Karel Johannes Phillipus Rakké, geb. Utrecht 4 aug. 1969.
Uit dit huwelijk:
1. Kris Johannes Rakké, geb. Utrecht 1 sept. 2003.
2. Lisa Sophia Rakké, geb. Den Dolder 5 sept. 2005.

XIe. Andries Johannes ( Joost ) Stikkelorum, geb. Bilthoven 6 juni 1979.
Uit de relatie met Marlous Natasja Zuiderveld, geb. Drachten 2 maart 1976:
1. Hessel Willem Andries Stikkelorum, geb. Amersfoort 11 maart 2007.
2. Maud Sophia Alie Stikkelorum, geb. Amersfoort 23 juni 2008.

Xf. Cornelia Helena (Kitty) Stikkelorum, geb. 24 juli 1951, tr. 11 aug. 1970 Winfried Dieter (Fred) Penninga, geb. 4 april 1945, zn. van Pieter Willem en Hendrika Verver.
Uit dit huwelijk:
1. Iris Penninga, geb. 20 jan. 1989.
2. Mattijs Penninga, geb. 17 juli 1991.

Xg. Theet Stikkelorum, geb. 23 juli 1955, tr. Gerry Buijk.
Uit het huwelijk:
1. Sterre Stikkelorum.
Haar kind:
2. Boaz Stikkelorum.

IXf. Elizabeth (Bep) Stikkelorum, geb. Leiden 7 maart 1921, tr. Henk Neuteboom, gesch. echtg. van Huib Neuteboom-.
Uit dit huwelijk:
Ruud Neuteboom, tr. Ciska Neuteboom-.

IXg. Maria Stikkelorum, geb. Leiden 25 sept. 1928, tr. Leiden Jan Pelt.
Uit dit huwelijk:
1. Hans Pelt.
2. Peter Pelt.

IXh. Cornelia Stikkelorum, geb. Leiden 11 juni 1933, tr. Leiden 2 juni 1960 Wilhelmus Pison, geb. Alphen aan den Rijn 17 juni 1931, zn. van Cornelis en Catharina van der Reek.
Uit dit huwelijk:
1. Edward Cornelis, volgt Xh.
2. Helena Saskia Karen, volgt Xi.
3. Winke Catharina Relinde, volgt Xj.

Xh. Edward Cornelis Pison, geb. 13 juli 1962, tr. Alphen aan den Rijn 23 febr. 1990 Petra Jolanda van Straten, geb. Hazerswoude-Rijndijk 7 febr. 1965.
Uit dit huwelijk:
1. Werner Jeroen Pison, geb. Alphen aan den Rijn 22 sept. 1992.
2. Renske Martine Pison, geb. Woerden 25 nov. 1996.

Xi. Helena Saskia Karen Pison, geb. Alphen aan den Rijn 15 jan. 1965, tr. Alphen aan den Rijn 30 okt. 1990 Menno Bastiaan van Doorn, geb. Noordwijk-Binnen 14 maart 1963.
Uit dit huwelijk:
1. Anne Corine van Doorn, geb. Alphen aan den Rijn 27 april 1993.
2. Jelle Bastiaan van Doorn, geb. Alphen aan den Rijn 23 sept. 1995.

Xj. Winke Catharina Relinde Pison, geb. 9 nov. 1970, tr. Alphen aan den Rijn Andries Johannes Teunissen.
Uit dit huwelijk:
1. Andries Jan (Jannes) Teunissen, geb. 20 sept. 2004.
2. Gijsbert Wilhelmus Teunissen, geb. 14 febr. 2006.
3. Jet Elfride Cornelia Teunissen, geb. 12 nov. 2007.


Gegenereerd met Aldfaer 4.2 op 30 nov. 2009 17:46
Bestand F:\Stamboom\Pison-Stikkelorum\stikkelorum-12092009

Om alle familieleden in beeld te krijgen is getracht een stamboom te ontwerpen waarin (ooit?) alle bekend zijnde gegevens in staan. Zo is er en kwartierstaat, waarin alle nazaten van de stamhouder staan, en een parenteel die de voorvaderen en -moederen laat zien. Kijk lekker, geniet ervan en hou af en toe afstand, want tsja, het is toch familie!

Er is nog wat extra info nodig. Helpt u mee? Mail het dan naar stamboom@doornpison.nl

Menno van Doorn