op het wereldwijde web  
  
 

Familie van Doorn

Familie Rietveld

Familie Pison

Familie Stikkelorum


   

Naar huispagina

 


 


 
 
Parenteel van Pepijn I van Landen of de Oudere

Hieronder staat de parenteel: een opstelling van een stamouderpaar of alleen een stamvader of een stammoeder (generatie I) met hun kinderen (generatie II) en al hun verdere afstammelingen, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn uitgewerkt.

Parenteel van Pepijn I van Landen of de Oudere

I. Pepijn I van Landen of de Oudere, geb. Landen 580, † 21 febr. 639.
Uit zijn relatie met Ida van Nijvel:
1. , volgt II.
2. Gertrudis van Nijvel.
3. Grimoald.
4. Allowin van Haspengouw.

II. Begga, tr. Ansegisel, zn. van Arnuld van Metz.
Uit dit huwelijk:

III. Pepijn II van Herstal, geb. Herstal 645, † Jupille-sur-Meuse 16 dec. 714.
Uit zijn relatie met Alpaida:

IV. Karel Martel, geb. Herstal 689, † Quierzy 22 okt. 741.
Uit zijn relatie met Rotrude van Trier:

V. Pepijn de Korte, geb. Jupille-sur-Meuse 714, † Saint-Denis 24 sept. 768.
Uit zijn relatie met Bertrada van Laon:

VI. Karel de Grote, geb. 2 april 742, † Aken 28 jan. 814, tr. 771 Hildegard, geb. 758, † Thionville 30 april 783, begr. Metz, Abdij St Arnulf, dr. van Gerold van de Vinzgau.
Uit dit huwelijk:
1. Adelais, begr. Metz, Abdij St Arnulf.
2. Karel de Jongere, geb. 772, † 811.
3. Pepijn, geb. 773, † 810.
4. Rotrudis, geb. 775, † 839.
5. Bertrada, geb. 775, † 825.
6. Lotharius, geb. 778, † 779.
7. , volgt VII.
8. Gisela, geb. 781, ged. Milaan, † 800.
9. Hildegard, geb. 783, † 783, begr. Metz, Abdij St Arnulf.

VII. Lodewijk de Vrome, geb. Chasseneuil bij Poitiers 11 april 778, † Ingelheim am Rhein 20 juni 840, tr. 1e 795 Ermengarde van Haspengouw (Irmingard), geb. 778, † Angers 3 okt. 818; tr. 2e Aken 1 febr. 819 Judith van Beieren.
Uit zijn relatie met Theodelinde van Sens:
1. Alpais, geb. 794, † 852.
2. Arnulf, graaf van Sens, geb. 794.
Uit het eerste huwelijk:
3. Bertha.
4. Lotharius, geb. 795, † 855.
5. Pepijn, geb. 797, † 838.
6. Rotrude, geb. 800.
7. Hildegarde, geb. 802, † 857.
8. Lodewijk, geb. 806, † 876.
Uit het tweede huwelijk:
9. onbekend.
10. Gisela, geb. 820, † 874.
11. , volgt VIII.

VIII. Karel de Kale, koning van West-Francië, geb. Frankfurt am Main 13 juni 823, † Avrieux 6 okt. 877, tr. Ermentrudis van Orléans.
Uit dit huwelijk:

IX. Lodewijk II de Stamelaar, geb. 1 nov. 846, † Compiègne 10 april 879, tr. 1e 1 maart 862 Ansgardis van Bourgondië, geb. 840, † 2 nov. 882, dr. van Graaf van Harduin; tr. 2e 875 Adelheid van Parijs, geb. 853, † 10 okt. 901, dr. van Paltsgraaf Adalhard.
Uit het eerste huwelijk:
1. Lodewijk III der Franken, geb. 863, † 5 aug. 882.
2. Carloman der Franken, geb. 867, † 6 dec. 884.
3. Gisela der Franken, geb. 870, † 12 dec. 884.
4. Ermentrudis, geb. 875, tr. Everhard van Friuli.
Uit het tweede huwelijk:
5. Irmtrud der Franken, geb. 877, † 910.
6. , volgt X.

X. Karel III van Frankrijk, de Eenvoudige, geb. 17 sept. 879, † Péronne 7 okt. 929, tr. 1e 907 Frederune; tr. 2e 919 Hedwig van Wessex (= Eadgifu van Engeland), geb. 903, † na 26 sept. 951, dr. van Eduard de Oudere; zij hertr. na 929 Herbert III van Omois.
Uit het tweede huwelijk:
1. , volgt XIa.
2. , volgt XIb.

XIa. Ermentrudis, tr. Godfried, paltsgraaf van Lotharingen, geb. 905, † na 949, zn. van Gerhard van de Metzgau en Oda van Saksen.
Uit dit huwelijk:
1. Godfried van Neder-Lotharingen, † 964.
2. Gerberga.
3. Gerard II van Metz.
4. Gebhard.
5. Adalhard.

XIb. Lodewijk IV van Frankrijk, van Overzee, geb. Londen 920, † Reims 10 sept. 954, tr. Gerberga van Saksen.
Uit dit huwelijk:

XII. Karel van Neder-Lotharingen, geb. 953, † 992, tr. Adelheid.
Uit dit huwelijk:

XIII. Gerberga van Lotharingen, tr. Lambert I van Leuven (met de baard), geb. 950, † 12 sept. 1015.
Uit dit huwelijk:
1. , volgt XIV.
2. Hendrik I van Leuven, † 1038.
3. Reinier van Leuven, tr. Boudewijn IV van Vlaanderen.
4. Mathilde van Boulogne, tr. Eustachius I van Boulogne.

XIV. Lambert II Balderik van leuven, † 19 juni 1054, tr. Oda van Verdun, dr. van Gozelo I van Lotharingen.
Uit dit huwelijk:
1. Reinier, † 1077.
2. Gerberga.
3. , volgt XV.

XV. Hendrik II van Leuven, geb. 1020, † Nijvel 1078, tr. Adela van Betuwe, geb. 1027, † na 1086, dr. van Eberhard van de Betuwe.
Uit dit huwelijk:
1. , volgt XVIa.
2. Hendrik III, graaf van Leuven en Brussel, geb. 1063, † 1095.
3. Alberon, prins-bisschop van Luik, geb. 1070, † 1128.
4. , volgt XVIb.

XVIa. Godfried I van Leuven, geb. Leuven 1060, † Abdij van Affligem 25 jan. 1139, tr. 1e Ida van Namen, † 1117, dr. van Otto II van Chiny; tr. 2e Clementia, dr. van Willem I van Bourgondie.
Uit het eerste huwelijk:
1. , volgt XVIIa.
2. , volgt XVIIb.

XVIIa. Godfried II, de Jonge, geb. 1095, † 13 juni 1142, tr. 1139 Lutgardis van Sulzbach.
Uit dit huwelijk:

XVIII. Godfried III, de Moedige, geb. 1142, † 21 aug. 1190, tr. 1e 1155 Margaretha van Limburg, † 1172; tr. 2e 1173 Imena, dr. van Lodewijk I van Loon en Agnes van Metz.
Uit het eerste huwelijk:

XIX. Hendrik I, hertog van Brabant, geb. Leuven 1165, † Keulen 5 sept. 1235, tr. 1e 1179 (Mathilde) Machteld van Boulogne, † 1211; tr. 2e 22 april 1213 Maria van Frankrijk, begr. Leuven (Sint-Pieterskerk), dr. van Filips August.
Uit het eerste huwelijk:

XX. Machteld van Brabant, geb. 1200, † 1267, begr. Loosduinen, cistercienzerinnenklooster, tr. 1e Hendrik (VI) van Brunswijk, Welfische Paltsgraaf vd Rijnpalts, † 1214; tr. 2e 1224 Floris IV van Holland, geb. 24 juni 1210, † 19 juli 1234, zn. van Willem I van Holland en Aleid van Gelre.
Uit het tweede huwelijk:
1. Hendrik.
2. Floris de Voogd.
3. Machteld.
4. Aleid van Holland.
5. Margaretha.
6. , volgt XXI.

XXI. Willem II, geb. 1227, † Hoogwoud 28 jan. 1256, tr. 25 jan. 1252 Elisabeth van Brunswijk, geb. 1229, † 27 mei 1266, dr. van Otto I, hertog van Brunswijk en Mathilde Brandenburg.
Uit dit huwelijk:

XXII. Floris V "der Keerlen God", geb. 7 (mnd. onb.) 1254, † Muiderburg 27 juni 1296, begr. Alkmaar 1296, tr. Engelse hofdame.
Uit dit huwelijk:

XXIII. Catharina Bastaarddochter van Floris V, geb. vóór 1306, † na 1328, tr. Sweder I de Rovere, burggraaf van Montfoort, geb. vóór 1300, † 24 juli 1328, zn. van Hendrik I de de Rovere, burggraaf van Montfoort en Nn van Beusichem.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik II, burggraaf, † 15 okt. 1333, tr. Agnes van Ijsselstein, † na 1348.
2. Floris, heer van Linschoten Haar en Reierskop, tr. Kunigunde Zuijlen.
3. Willem, volgt XXIV.

XXIV. Willem van Montfoort, geb. 1315, † 26 sept. 1345, tr. Katerina van de Nesse, † na 1351, dr. van Alpher, heer van de Nesse van Wulven en Liesbeth de Rovere.
Uit dit huwelijk:
1. Hadewijck, volgt XXV.
2. Hendrik van Montfoort, † 1387, tr. Meijna van Swieten.

XXV. Hadewijck van Montfoort, † 4 okt. 1420, tr. vóór 1362 Jan van Haestrecht, † na 1388, zn. van Dirck.
Uit dit huwelijk:

XXVI. Willem van Haestrecht, † na 1421, tr. Liselot Clais Hugensdochter.
Uit dit huwelijk:

XXVII. Zwaneld van Haestrecht, † vóór 1435, tr. 1412 Willem van de Polle, geb. vóór 1421, † na 1448.
Uit dit huwelijk:

XXVIII. Egbert Willemsz van den Polle, geb. vóór 1448, † vóór 1470.
Zijn dochter:

XXIX. Clemense Egberts van den Polle, † na 1520, tr. Montfoort 1480 Geryt Koern, † 1508.
Uit dit huwelijk:

XXX. Aernt Gerytsz Koern, geb. 1485, † na 1536.
Zijn zoon:

XXXI. Jan Aerntsz Coorn, † na 1594.
Zijn zoon:

XXXII. Claes Jansz Coorn, geb. 1560, † na 1606, tr. onbekend.
Uit dit huwelijk:

XXXIII. Andries Claesz Coorn, † 1661, tr. Meijneken Elbers Spruijt.
Uit dit huwelijk:

XXXIV. Heijltje Andriese Coorn, † 1713, tr. Linschoten 30 jan. 1659 Gijsbert Willem Verweij.
Uit dit huwelijk:

XXXV. Willem Gijsberts Verweij, tr. Marrigje Gijsberts van Cothen.
Uit dit huwelijk:

XXXVI. Gijsbert Willem Verweij, geb. Linschoten 17 mei 1705, tr. 3 april 1728 Metje Fransen van Rooijen, geb. Vleuten 16 jan. 1707.
Uit dit huwelijk:

XXXVII. Haasje Gijsbertsd Verweij, geb. Vleuten 22 febr. 1733, tr. Zegveld 12 dec. 1773 Willem Jansz de Bruijn, geb. Benschop 1731.
Uit dit huwelijk:

XXXVIII. Gijsbert Willemze de Bruijn, geb. Zegveld 1777, † Kamerik 1875, tr. Zegveld 1800 Leentje Burggraaf, geb. Zegveld 1779, † Kamerik 1841, dr. van Jacob en Marretje Zaal.
Uit dit huwelijk:

XXXIX. Haasje de Bruijn, geb. Kamerik 9 sept. 1808, † Zegveld 16 febr. 1883, tr. Zegveld 5 dec. 1862 Pieter de Waaijer, geb. omstr. 1800, † 15 maart 1851, zn. van Gijsbert en Aaltje van Donk.
Uit dit huwelijk:

XL. Marrigje de Waaijer, geb. 19 okt. 1842, † 19 febr. 1911, tr. 5 dec. 1862 Leendert van Doorn, geb. 19 april 1837, † 20 dec. 1901, zn. van Zeger en Trijntje Brak.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter van Doorn, geb. 18 mei 1863, † 6 juli 1863.
2. Pieter, volgt XLIa.
3. Krijntje van Doorn, geb. Zegveld 27 okt. 1865, † 1 febr. 1866.
4. Krijntje, volgt XLIb.
5. Zeger van Doorn, geb. 16 mei 1868, † 3 aug. 1925, tr. 19 april 1901 Jannetje de Heer, geb. 1873, † 28 sept. 1938.
6. Haasje van Doorn, geb. 28 okt. 1869, † 22 maart 1889.
7. Leintje van Doorn, geb. 4 aug. 1871, † 8 juni 1888.
8. Neeltje, volgt XLIc.
9. Aaltje, volgt XLId.
10. Aafje, volgt XLIe.
11. Willem van Doorn, geb. 9 april 1876, † 15 juli 1894.
12. Willemijntje, volgt XLIf.
13. Leendert, volgt XLIg.
14. Marrigje, volgt XLIh.
15. Adrianus, volgt XLIi.
16. Jan, volgt XLIj.
17. Arie, volgt XLIk.

XLIa. Pieter van Doorn, geb. Zegveld 3 mei 1864, † 30 maart 1954, tr. Zegveld 7 febr. 1907 Maria Langerak, geb. 22 sept. 1874, † 14 sept. 1955.
Uit dit huwelijk:
1. Leendert van Doorn.
2. Bartje van Doorn.
3. Marrigje van Doorn.
4. Maria van Doorn.

XLIb. Krijntje van Doorn, geb. Zegveld 4 jan. 1867, † 12 juli 1924, tr. 25 april 1889 Arie Cornelis Hoogendijk, geb. 25 juni 1865, † 12 aug. 1941.
Uit dit huwelijk:
1. Arie Hoogendijk.
2. Cornelia Hoogendijk.
3. Leendert Hoogendijk.
4. Marrigje Hoogendijk.
5. Pijl Hoogendijk.
6. Lijntje Hoogendijk.
7. Adriana Hoogendijk.
8. Krijntje Hoogendijk.

XLIc. Neeltje van Doorn, geb. 8 sept. 1872, † 29 dec. 1968, tr. 22 april 1897 Teunis van Vliet, geb. 28 juli 1869, † 22 nov. 1954.
Uit dit huwelijk:
1. Alida Marrigje van Vliet.
2. Marrigje Alida van Vliet.

XLId. Aaltje van Doorn, geb. 9 nov. 1873, † 22 febr. 1934, tr. 18 aug. 1898 Nicolaas Verhoef Dz, geb. 18 juli 1873, † 24 april 1944.
Uit dit huwelijk:
1. Teuntje Verhoef Dz.
2. Marrigje Verhoef Dz.
3. Dirk Verhoef Dz.
4. Lijntje Verhoef Dz.
5. Krijntje Verhoef Dz.
6. Alida Verhoef Dz.

XLIe. Aafje van Doorn, geb. 29 jan. 1875, † 19 okt. 1955, tr. 17 aug. 1893 Arie Bloos, geb. 22 okt. 1873, † 30 okt. 1958.
Uit dit huwelijk:
1. Jans Bloos.
2. Jan Bloos.
3. Leendert Bloos.
4. Marrigje Bloos.
5. Willem Bloos.
6. Arie Bloos.
7. Willemijntje Bloos.
8. Pieter Bloos.

XLIf. Willemijntje van Doorn, geb. 18 dec. 1877, † 24 dec. 1928, tr. Izaak Kruijt, geb. 19 aug. 1858, † 17 dec. 1942.
Uit dit huwelijk:
1. Willemijntje Kruijt.
2. Leendert Kruijt.

XLIg. Leendert van Doorn, geb. Zegveld 1 mei 1879, † ald. 14 dec. 1946, tr. Zegveld 29 aug. 1918 Lijntje Brak, geb. Zegveld 16 april 1892, † Woerden 8 febr. 1975, dr. van Bastiaan en Pietertje van Doorn.
Uit dit huwelijk:
1. Marrigje van Doorn, geb. 20 nov. 1919, † 19 maart 1966.
2. Leendert, volgt XLIIa.
3. Pietertje, volgt XLIIb.
4. Bastiaan, volgt XLIIc.
5. Zeger, volgt XLIId.
6. Mathijs, volgt XLIIe.
7. Lijntje, volgt XLIIf.

XLIIa. Leendert van Doorn, geb. Zegveld 8 febr. 1921, tr. 29 sept. 1959 Jans van Amerongen, geb. 8 april 1926.
Uit dit huwelijk:
1. Leo van Doorn, geb. 2 juni 1961, † 28 febr. 1962.
2. Johanna, volgt XLIIIa.

XLIIIa. Johanna van Doorn, geb. 23 febr. 1963, tr. 25 okt. 1991 Charles Martinus Enrico Lekx, geb. 5 mei 1960.
Uit dit huwelijk:
1. Sylvian Tristan Lekx, geb. 9 april 1993.
2. Davy Mitchel Lekx, geb. 1 maart 1995.

XLIIb. Pietertje van Doorn, geb. 25 maart 1922, tr. 5 juni 1958 Arie van der Vlist, geb. 9 maart 1915.
Uit dit huwelijk:
1. Lina, volgt XLIIIb.
2. Marrie, volgt XLIIIc.

XLIIIb. Lina van der Vlist, geb. 9 juli 1960, tr. 30 dec. 1980 Ruud van Doorn, geb. 26 okt. 1956.
Uit dit huwelijk:
Jurrien van Doorn, geb. 3 aug. 1989.

XLIIIc. Marrie van der Vlist, geb. 5 sept. 1961, tr. 13 april 1987 Wim van Kleef, geb. Woerden 16 juni 1959.
Uit dit huwelijk:
1. Ingrid van Kleef, geb. 1 aug. 1988.
2. Wesley van Kleef, geb. 27 jan. 1992.

XLIIc. Bastiaan van Doorn, geb. Zegveld 7 aug. 1923, † Leiderdorp 11 febr. 2002, tr. Barwoutswaarder 30 sept. 1953 Clazina Helena Rietveld, geb. Barwoutswaarder 6 okt. 1928, dr. van Aart Nicolaas en Mensje de Lange.
Uit dit huwelijk:
1. Leendert Cornelis, volgt XLIIId.
2. Aart Nicolaas, volgt XLIIIe.
3. Marjolein Clasina Helena, volgt XLIIIf.
4. Menno Bastiaan, volgt XLIIIg.
5. Richard Pieter van Doorn, geb. Alphen aan den Rijn 13 april 1967.

XLIIId. Leendert Cornelis van Doorn, geb. Noordwijk-Binnen 10 okt. 1955, tr. Biwer, Luxemburg 16 mei 1981 Jannie van Luijk, geb. 23 aug. 1955.
Uit dit huwelijk:
1. Arjen van Doorn, geb. 2 febr. 1983.
2. Annika van Doorn, geb. Harderwijk 24 dec. 1985, tr. Oosterbeek,Gelderland,Nederland 6 juni 2008 Wouter Verhage.
3. Jan-Willem van Doorn, geb. 27 nov. 1989.
4. Catelijn van Doorn, geb. Arnhem 25 april 1994.

XLIIIe. Aart Nicolaas van Doorn, geb. Noordwijk-Binnen 11 sept. 1958, tr. Ingrid van der Eijk, geb. 10 april 1959.
Uit dit huwelijk:
1. Leendert van Doorn, geb. 18 aug. 1996.
2. Marieke van Doorn, geb. 23 febr. 1998.
3. Elise van Doorn, geb. 25 april 2001.

XLIIIf. Marjolein Clasina Helena van Doorn, geb. Noordwijk-Binnen 1 nov. 1961, tr. Alphen aan den Rijn 27 mei 1993 rienk Dijkstra, geb. 16 mei 1958.
Uit dit huwelijk:
1. Sjoerd Dijkstra, geb. 29 febr. 1996.
2. Bas Dijkstra, geb. 2 april 1998.

XLIIIg. Menno Bastiaan van Doorn, geb. Noordwijk-Binnen 14 maart 1963, tr. Alphen aan den Rijn 30 okt. 1990 Helena Saskia Karen Pison, geb. Alphen aan den Rijn 15 jan. 1965, dr. van Wilhelmus en Corrie Pison-Stikkelorum.
Uit dit huwelijk:
1. Anne van Doorn, geb. 27 april 1993.
2. Jelle van Doorn, geb. 23 sept. 1995.

XLIId. Zeger van Doorn, geb. Zegveld 26 sept. 1924, tr. 26 jan. 1956 Cornelia Helena Hoogendoorn, geb. Kamerik 30 sept. 1933.
Uit dit huwelijk:
1. Leendert Dirk, volgt XLIIIh.
2. Jacoba Lijntje van Doorn, geb. Zegveld 19 aug. 1959.
3. Dirk Zeger, volgt XLIIIi.

XLIIIh. Leendert Dirk van Doorn, geb. Zegveld 20 febr. 1957, tr. 29 mei 1980 (door echtsch. ontbonden dec. 2008) Marriette Vermaak, geb. Woerden 10 dec. 1962.
Uit dit huwelijk:
1. Magdalena Cornelia van Doorn, geb. Woerden 14 febr. 1984.
2. Robin van Doorn, geb. Woerden 14 okt. 1987.
3. Loïs van Doorn, geb. nijmegen 19 juni 1997.

XLIIIi. Dirk Zeger van Doorn, geb. Kamerik 23 okt. 1964, tr. 1e 20 maart (jaar onb.) (door echtsch. ontbonden juli 1998) Ina Heikoop; tr. 2e 2004 Linda Baalman, geb. Leersum 7 maart 1967.
Uit het eerste huwelijk:
1. Kim van Doorn, geb. 7 jan. 1998.
Uit het tweede huwelijk:
2. Sem van Doorn, geb. Ede 9 juni 2005.
3. Bo van Doorn, geb. Ede 10 jan. 2008.

XLIIe. Mathijs van Doorn, geb. 4 juli 1926, tr. Marrigje van Dijk, geb. 3 okt. 1930.
Uit dit huwelijk:
1. Leendert Mathijs, volgt XLIIIj.
2. Anneke Albertha, volgt XLIIIk.
3. Edwin Henri, volgt XLIII-l.

XLIIIj. Leendert Mathijs van Doorn, geb. 22 aug. 1958, tr. 16 okt. 1981 Gerjanne Pluimers, geb. 20 dec. 1958.
Uit dit huwelijk:
1. Mathijs van Doorn, geb. 5 juli 1987.
2. Frank Maarten van Doorn, geb. 21 nov. 1989.
3. Mark Robert van Doorn, geb. 2 okt. 1991.

XLIIIk. Anneke Albertha van Doorn, geb. 15 april 1963.
Uit haar relatie met René van Laar, geb. 9 juni 1964:
Lucas van Doorn, geb. 6 maart 1996.

XLIII-l. Edwin Henri van Doorn, geb. Bennekom 6 okt. 1967, tr. Bennekom 20 april 1996 Marijke van de Zandschulp, geb. 15 mei 1972.
Uit dit huwelijk:
1. Tim van Doorn, geb. 27 nov. 2000.
2. Laura van Doorn, geb. 20 okt. 2002.

XLIIf. Lijntje van Doorn, geb. 5 sept. 1928, tr. 20 maart 1957 Gijs Beukers, geb. Zegveld 8 okt. 1925.
Uit dit huwelijk:
1. Gijsbertha Bettie Beukers, geb. 19 juli 1960.
2. Lia, volgt XLIIIm.
3. Arie Anton Beukers, geb. 13 april 1963.

XLIIIm. Lia Beukers, geb. 26 mei 1962, tr. 10 febr. 1984 Gerard Kaastra, geb. 27 sept. 1957.
Uit dit huwelijk:
1. Gerjon Kaastra, geb. 4 april 1997.
2. Anthon Kaastra, geb. 24 aug. 1999.

XLIh. Marrigje van Doorn, geb. 1 dec. 1880, † 29 nov. 1972, tr. 30 okt. 1913 Leendert Brak, geb. 9 dec. 1880, † 7 april 1970.
Uit dit huwelijk:
1. Marrigje Brak.
2. Bastiaan Brak.
3. Pietertje Brak.

XLIi. Adrianus van Doorn, geb. 31 dec. 1881, † 3 sept. 1958, tr. 12 mei 1914 Jannetje van Ginkel, geb. 14 april 1885, † 17 juli 1963.
Uit dit huwelijk:
1. Marrigje van Doorn.
2. Jan van Doorn.
3. Leendert van Doorn.
4. Marinus van Doorn.

XLIj. Jan van Doorn, geb. 25 jan. 1885, † 10 aug. 1974, tr. 29 aug. 1912 Jannetje Beukers, geb. 20 dec. 1884, † 19 juni 1965.
Uit dit huwelijk:
1. Leendert van Doorn.
2. Gijsbert van Doorn.

XLIk. Arie van Doorn, geb. 31 juli 1886, † 28 okt. 1961, tr. 31 mei 1917 Maria Cornelia Jochemsen, geb. 25 okt. 1889, † 27 juli 1967.
Uit dit huwelijk:
1. Marrigje van Doorn.
2. Elbertus van Doorn.
3. Marrigje van Doorn.
4. Cornelia van Doorn.
5. Leendert van Doorn.
6. Maria Cornelia van Doorn.
7. Arie van Doorn.

XVIIb. Adelheid van Leuven, geb. Leuven 1103, † Affligem 23 april 1151, tr. 1e Willem II van Aubigny; tr. 2e 1121 Hendrik I van Engeland.
Uit het eerste huwelijk:
Graven van Arundel.

XVIb. Ida van Leuven, geb. 1077, † 1139, tr. 1084 Boudewijn II graaf van Henegouwen, geb. 1056, † Syrië/ Bithynie 1098, zn. van Boudewijn VI van Vlaanderen en Richilde van Henegouwen.
Uit dit huwelijk:
1. Boudewijn III.
2. Lodewijk.
3. Simon.
4. Hendrik.
5. Willem.
6. Arnold, tr. Beatrix van Ath.
7. Richilde.
8. Aleida, tr. Nicolaas II van Rumigny.


Gegenereerd met Aldfaer 4.2 op 16 okt. 2009 07:37
Bestand F:\Stamboom\Doorn-Rietveld\van-doorn-18092009-192444

Hieronder staat de parenteel van Leendert van Doorn (en Lijntje Brak)

 

I. Leendert van Doorn, geb. Zegveld 1 mei 1879, † ald. 14 dec. 1946, zn. van Leendert en Marrigje de Waaijer, tr. Zegveld 29 aug. 1918 Lijntje Brak, geb. Zegveld 16 april 1892, † Woerden 8 febr. 1975, dr. van Bastiaan en Pietertje van Doorn.
Uit dit huwelijk:
1. Marrigje van Doorn, geb. 20 nov. 1919, † 19 maart 1966.
2. Leendert, volgt IIa.
3. Pietertje, volgt IIb.
4. Bastiaan, volgt IIc.
5. Zeger, volgt IId.
6. Mathijs, volgt IIe.
7. Lijntje, volgt IIf.

IIa. Leendert van Doorn, geb. Zegveld 8 febr. 1921, tr. 29 sept. 1959 Jans van Amerongen, geb. 8 april 1926.
Uit dit huwelijk:
1. Leo van Doorn, geb. 2 juni 1961, † 28 febr. 1962.
2. Johanna, volgt IIIa.

IIIa. Johanna van Doorn, geb. 23 febr. 1963, tr. 25 okt. 1991 Charles Martinus Enrico Lekx, geb. 5 mei 1960.
Uit dit huwelijk:
1. Sylvian Tristan Lekx, geb. 9 april 1993.
2. Davy Mitchel Lekx, geb. 1 maart 1995.

IIb. Pietertje van Doorn, geb. 25 maart 1922, tr. 5 juni 1958 Arie van der Vlist, geb. 9 maart 1915.
Uit dit huwelijk:
1. Lina, volgt IIIb.
2. Marrie, volgt IIIc.

IIIb. Lina van der Vlist, geb. 9 juli 1960, tr. 30 dec. 1980 Ruud van Doorn, geb. 26 okt. 1956.
Uit dit huwelijk:
Jurrien van Doorn, geb. 3 aug. 1989.

IIIc. Marrie van der Vlist, geb. 5 sept. 1961, tr. 13 april 1987 Wim van Kleef, geb. Woerden 16 juni 1959.
Uit dit huwelijk:
1. Ingrid van Kleef, geb. 1 aug. 1988.
2. Wesley van Kleef, geb. 27 jan. 1992.

IIc. Bastiaan van Doorn, geb. Zegveld 7 aug. 1923, † Leiderdorp 11 febr. 2002, tr. Barwoutswaarder 30 sept. 1953 Clazina Helena Rietveld, geb. Barwoutswaarder 6 okt. 1928, dr. van Aart Nicolaas en Mensje de Lange.
Uit dit huwelijk:
1. Leendert Cornelis, volgt IIId.
2. Aart Nicolaas, volgt IIIe.
3. Marjolein Clasina Helena, volgt IIIf.
4. Menno Bastiaan, volgt IIIg.
5. Richard Pieter van Doorn, geb. Alphen aan den Rijn 13 april 1967.

IIId. Leendert Cornelis van Doorn, geb. Noordwijk-Binnen 10 okt. 1955, tr. Biwer, Luxemburg 16 mei 1981 Jannie van Luijk, geb. 23 aug. 1955.
Uit dit huwelijk:
1. Arjen van Doorn, geb. 2 febr. 1983.
2. Annika van Doorn, geb. Harderwijk 24 dec. 1985, tr. Oosterbeek,Gelderland,Nederland 6 juni 2008 Wouter Verhage.
3. Jan-Willem van Doorn, geb. 27 nov. 1989.
4. Catelijn van Doorn, geb. Arnhem 25 april 1994.

IIIe. Aart Nicolaas van Doorn, geb. Noordwijk-Binnen 11 sept. 1958, tr. Ingrid van der Eijk, geb. 10 april 1959.
Uit dit huwelijk:
1. Leendert van Doorn, geb. 18 aug. 1996.
2. Marieke van Doorn, geb. 23 febr. 1998.
3. Elise van Doorn, geb. 25 april 2001.

IIIf. Marjolein Clasina Helena van Doorn, geb. Noordwijk-Binnen 1 nov. 1961, tr. Alphen aan den Rijn 27 mei 1993 rienk Dijkstra, geb. 16 mei 1958.
Uit dit huwelijk:
1. Sjoerd Dijkstra, geb. 29 febr. 1996.
2. Bas Dijkstra, geb. 2 april 1998.

IIIg. Menno Bastiaan van Doorn, geb. Noordwijk-Binnen 14 maart 1963, tr. Alphen aan den Rijn 30 okt. 1990 Helena Saskia Karen Pison, geb. Alphen aan den Rijn 15 jan. 1965, dr. van Wilhelmus en Corrie Pison-Stikkelorum.
Uit dit huwelijk:
1. Anne van Doorn, geb. 27 april 1993.
2. Jelle van Doorn, geb. 23 sept. 1995.

IId. Zeger van Doorn, geb. Zegveld 26 sept. 1924, tr. 26 jan. 1956 Cornelia Helena Hoogendoorn, geb. Kamerik 30 sept. 1933.
Uit dit huwelijk:
1. Leendert Dirk, volgt IIIh.
2. Jacoba Lijntje van Doorn, geb. Zegveld 19 aug. 1959.
3. Dirk Zeger, volgt IIIi.

IIIh. Leendert Dirk van Doorn, geb. Zegveld 20 febr. 1957, tr. 29 mei 1980 (door echtsch. ontbonden dec. 2008) Marriette Vermaak, geb. Woerden 10 dec. 1962.
Uit dit huwelijk:
1. Magdalena Cornelia van Doorn, geb. Woerden 14 febr. 1984.
2. Robin van Doorn, geb. Woerden 14 okt. 1987.
3. Loïs van Doorn, geb. nijmegen 19 juni 1997.

IIIi. Dirk Zeger van Doorn, geb. Kamerik 23 okt. 1964, tr. 1e 20 maart (jaar onb.) (door echtsch. ontbonden juli 1998) Ina Heikoop; tr. 2e 2004 Linda Baalman, geb. Leersum 7 maart 1967.
Uit het eerste huwelijk:
1. Kim van Doorn, geb. 7 jan. 1998.
Uit het tweede huwelijk:
2. Sem van Doorn, geb. Ede 9 juni 2005.
3. Bo van Doorn, geb. Ede 10 jan. 2008.

IIe. Mathijs van Doorn, geb. 4 juli 1926, tr. Marrigje van Dijk, geb. 3 okt. 1930.
Uit dit huwelijk:
1. Leendert Mathijs, volgt IIIj.
2. Anneke Albertha, volgt IIIk.
3. Edwin Henri, volgt III-l.

IIIj. Leendert Mathijs van Doorn, geb. 22 aug. 1958, tr. 16 okt. 1981 Gerjanne Pluimers, geb. 20 dec. 1958.
Uit dit huwelijk:
1. Mathijs van Doorn, geb. 5 juli 1987.
2. Frank Maarten van Doorn, geb. 21 nov. 1989.
3. Mark Robert van Doorn, geb. 2 okt. 1991.

IIIk. Anneke Albertha van Doorn, geb. 15 april 1963.
Uit haar relatie met René van Laar, geb. 9 juni 1964:
Lucas van Doorn, geb. 6 maart 1996.

III-l. Edwin Henri van Doorn, geb. Bennekom 6 okt. 1967, tr. Bennekom 20 april 1996 Marijke van de Zandschulp, geb. 15 mei 1972.
Uit dit huwelijk:
1. Tim van Doorn, geb. 27 nov. 2000.
2. Laura van Doorn, geb. 20 okt. 2002.

IIf. Lijntje van Doorn, geb. 5 sept. 1928, tr. 20 maart 1957 Gijs Beukers, geb. Zegveld 8 okt. 1925.
Uit dit huwelijk:
1. Gijsbertha Bettie Beukers, geb. 19 juli 1960.
2. Lia, volgt IIIm.
3. Arie Anton Beukers, geb. 13 april 1963.

IIIm. Lia Beukers, geb. 26 mei 1962, tr. 10 febr. 1984 Gerard Kaastra, geb. 27 sept. 1957.
Uit dit huwelijk:
1. Gerjon Kaastra, geb. 4 april 1997.
2. Anthon Kaastra, geb. 24 aug. 1999.

Om alle familieleden in beeld te krijgen is getracht een stamboom te ontwerpen waarin (ooit?) alle bekend zijnde gegevens in staan. Zo is er en kwartierstaat, waarin alle nazaten van de stamhouder staan, en een parenteel die de voorvaderen en -moederen laat zien. Kijk lekker, geniet ervan en hou af en toe afstand, want tsja, het is toch familie!

Er is nog wat extra info nodig. Helpt u mee? Mail het dan naar stamboom@doornpison.nl

Menno van Doorn